Personvernerklæring

Denne erklæringen forteller hvordan personvernet ivaretas på Sorties nettsider. Når du bruker dette nettstedet, samtykker du til denne erklæringen.

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Sortie AS  Databehandler: Appresso AS

Sortie er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av Sortie.no og Sortie.io. Appresso er Sorties databehandler, og er vår totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet.

Det er kun Sortie og Appresso med underleverandører, som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen avtale mellom Sortie og Appresso regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Leverandøren benytter følgende underleverandører:

  • Heroku
  • Cloudinary
  • Amazon S3

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) ved innlogging og ved innsending av skjemaer slik som "Bli medlem". Ingen av disse brukes til å spore besøkende. Oversikt over cookies:

  • csrftoken: Brukes til å beskytte besøkende mot hacking ved innsending av skjema slik som "bli medlem" og ved redigering av profil. Den tekniske benevnelsen på denne typen beskyttelse er Cross Site Request Forgery protection.
  • sessionid: Settes ved login, og fjernes når du logger ut.

Søk

Nettstedet lagrer søkeord som brukes. Dette for å gi vår redaksjon en bedre indikasjon på hvilket innhold som er mest relevant og dermed spisse innholdet nærmere. Søkeordene knyttes ikke opp mot den enkelte bruker.

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar nyheter på e-post. Disse opplysningene lagres i en egen database. E-postadressen vil brukes til å sende deg nyhetsbrev. E-posten vil aldri gis ut eller brukes til noe annet enn disse formålene.

Velger du å si opp abonnementet, fjernes din e-postadresse.

Skjemainnsending

Ved innsending av informasjon i skjema lagres IP-adressen i inntil 30 dager av sikkerhetsmessige årsaker før den slettes. IP-adresser hentes aldri ut med mindre det er mistanke om brudd på norsk lov eller andre alvorlige tilfeller. Kun databehandler har tilgang til å hente ut disse.

Andre tjenester

Sortie kan i perioder også bruke andre tjenester og leverandører enn de nevnt ovenfor. Dette vil for eksempel være tidsbestemte spørreundersøkelser. Disse vil være underlagt de samme strenge kravene og rutinene som er beskrevet her.

Lese mer om regelverket eller klage?

Datatilsynets oppgave er å sørge for at personregelverket følges i Norge. På Datatilsynets nettsider kan du lese mer om hvilke rettigheter du har, hvordan personopplysninger skal behandles, og hvordan du eventuelt kan klage.

Addresse
Bærumsveien 205-207, 1357 Bekkestua
Telefon
934 80 888
E-post
post@sortie.io