Tøff kjærlighet

Begrepet «tøff kjærlighet» brukes gjerne i oppdragelse av barn, men det er like relevant når det gjelder andre man er glad i, som aldrende foreldre.

Da du var liten hadde foreldrene ansvar og omsorg for deg. Dette varer ofte langt inn i voksenlivet, enten du vil eller ei. Men for mange snur rollene seg med tiden. Plutselig er du den som skal vise ansvar og omsorg for foreldrene dine. Takler du det?

For noen blir overgangen brå. For andre skjer det gradvis. Man går fra å være sine foreldres barn til å bli den som bestemmer mest i deres liv. Denne rolleendringen kan by på utfordringer. Vi synes det er vanskelig å vite når vi skal respektere ønskene deres, og når vi skal sette ned foten fordi de begynner å miste evnen til å gjøre gode vurderinger i eget liv.

Det er lov å stille krav

Som datter eller sønn har vi faktisk lov til å være litt bestemte og stille krav til de eldre foreldrene våre. På samme måte som vi ikke bør sy puter under armene på barna våre, bør vi ikke gjøre det med våre gamle. Om vi overbeskytter og overhjelper de eldre, fratar vi dem evnen til å klare seg selv og være personer å regne med. 

Så lenge hjertet er med, kan du sette tydelige rammer og faste grenser. Du kan stille krav. Du kan si nei. Det er det som kalles tøff kjærlighet. Ved å være bevisst på omsorgen som ligger i slik kjærlighet, og at det både er greit og legitimt, tar vi et tydeligere ansvar for å hjelpe den eldre til å ta konstruktive valg. Vi hjelper dem med å holde seg oppegående lenger og forhåpentligvis til å få et bedre liv. 

Men det er ikke alltid så lett ...

La oss si at din aldrende far begynner å bli ustø og har vansker med å gå trappen opp til soverommet sitt. Problemet er at han ikke vil flytte. Skal du da akseptere dette selv om det til slutt kan få alvorlige konsekvenser for helsen hans? Eller skal du forsøke på en vennlig, men bestemt måte, å få ham til å endre oppfatning?

Eller at moren din vil samle på alt og ikke kvitte seg med noe av det hun helt opplagt ikke trenger. Skal du bare sitte å se på at skuffer og skap vokser seg ut over sine bredder? Eller skal du ta noen grep og hjelpe til så hjemmet blir mer funksjonelt?

Faren din begynner å bli glemsk. Du vet at om han blir erklært dement, kan du ikke uten videre selge det gamle huset hans, men kanskje måtte forholde deg til en offentlig oppnevnt verge. Tar du initiativ til at han skriver en fremtidsfullmakt slik at familien kan ordne opp når han selv ikke klarer det? Eller tør du ikke si noe?

Hvordan gjør du?

Tøff kjærlighet overfor foreldre må baseres på omsorg, respekt og empati. Det betyr at vi ikke kan tvinge gjennom vår vilje eller være nedlatende og strenge. Den eldre må oppleve at vi vil det beste for dem. 

Noen tips

Så hva kan du gjøre? Du kan begynne med å lufte det aktuelle temaet og snakke litt om fordelene ved å gjøre det på en bestemt måte. Så kan du vente litt, la det synke inn. Neste gang er det kanskje lettere å snakke om det, og du kan bli mer konkret. Du kan komme med forslag til fremgangsmåte. Fortelle om andre som har gjort det samme. Kanskje oppfordre til å prøve. 

Vi trenger alle litt tid til å omstille tankene våre på noe nytt og til å fordøye informasjon. Ta tiden til hjelp. 

Så er det jo ikke alltid det går slik vi ønsker. Vi klarer ikke å overbevise den andre om våre oppfatninger. Da kan vi velge om vi skal ta konflikten eller ikke. Det er jo ikke alle konflikter det er verdt å ta. Småting trenger vi ikke gjøre et stort nummer ut av. 

Ikke bare jatte med

Men når det kommer til de virkelig viktige tingene, de som handler om liv og helse, blir det annerledes. Som pårørende gjør du ingen en tjeneste om du ikke klarer å stå imot, og bare jatter med. Søk hjelp hos helse- og omsorgspersonell i kommunen om du trenger det. Det kan hjelpe å få bekreftelse og støtte fra folk som har erfaring med slike problemstillinger og som er vant til å håndtere liknende situasjoner.

Lykke til!

Addresse
Bærumsveien 205-207, 1357 Bekkestua
Telefon
934 80 888
E-post
post@sortie.io