Hva kan vi lære av en kongelig død?

Av alle mennesker i verden, er det kanskje kongefamiliene som i størst grad må forholde seg til sin egen bortgang, for det er mye å ta stilling til og å planlegge. Hva kan vi lære av dem?

Når en kongelig går bort, kan man bli overrasket over hvor fort det kommer artikler i avisene og store arrangementer blir stelt i stand. Statsministeren er raskt ute med å tale og det sendes dokumentarer på TV samme kveld. Det er helt tydelig at man har forberedt seg godt både på slottet, hos myndighetene og i mediene. 

En kongelig begravelse kan være like stor som et kongelig bryllup, og gravferdene blir planlagt lenge før både sykdom og alderdom. Grunnen er selvfølgelig at døden kan inntreffe plutselig. Med alle de konstitusjonelle konsekvensene et kongelig dødsfall medfører, har naturlig nok både slottet og statlige og private aktører planer for dette. Det har også nasjonal og internasjonal betydning om noen i kongehuset går bort, spesielt hvis det er statsoverhodet det gjelder. 

Hva vi kan lære av de kongelige

Vi vanlige mennesker kan bruke langt mer tid på å planlegge et bryllup enn vi gjør på en gravferd. For når noen går bort, føles ofte tiden knapp når man kun har ti dager på å planlegge og gjennomføre gravferden. Så i likhet med kongefamilien, opplever mange vanlige familier trygghet ved at man har snakket om og avtalt de viktige tingene på forhånd. Da har de pårørende informasjonen de trenger og kan i større grad vie seg til sorg, trøst og fellesskap når noen går bort. 

Men da må vi tørre å snakke om døden før den inntreffer. 

For noen er det tilstrekkelig å snakke med de nærmeste om dette. Da kan man få gode og nære samtaler både om følelser og de praktiske tingene. En slik samtale kan ha stor betydning for deg selv og familien, og det vil være en lettelse for dine nærmeste om du selv tar det opp. Andre ønsker å skrive det ned. Det er trygt om hukommelsen skulle svikte. Du kan dessuten sørge for at alle involverte får den samme informasjonen slik at det ikke blir uenighet om hva som egentlig ble sagt.

Dette bør du ta opp

  • Dine ønsker om livsforlengende behandling
  • Dine ønsker om organdonasjon, det er ingen øvre aldersgrense
  • Om du ønsker å kremeres eller begraves
  • Hvor du ønsker å hvile eller om du vil spres for vinden
  • Om du har ønsker for gravferdsseremoni eller minnestund, som sted, forretter eller innhold i form av musikk, dikt eller servering
  • Livshistorien din

Overraskende mange har et svar klart når man spør dem hvilken sang de ønsker i gravferden sin. Og nesten like ofte vet ikke de nærmeste om det. Sangene de velger, er gjerne sanger de har spesielle minner til, som forteller noe om dem, eller som kan være til trøst for de som blir igjen. 

Av de mest minneverdige sangene fra en begravelse, er Elton Johns "Goodbye England's rose". Den spilte han i kirken da prinsesse Diana gikk bort i 1997. Da falt det mang en tåre både i kirken og foran TV-skjermene verden over.

Musikk gjør noe med oss både i glede og i sorg. For mange er dette det nærmeste vi kommer å tenke på vår egen gravferd.

Addresse
Bærumsveien 205-207, 1357 Bekkestua
Telefon
934 80 888
E-post
post@sortie.io