Hva kan du forvente av hjemmesykepleien?

Mange eldre gir uttrykk for at pårørende alltid har dårlig tid, men slik oppleves også hjemmesykepleien for mange. Men hvorfor oppleves det slik og hva kan man egentlig forvente av hjemmesykepleien?

Enten man mottar hjelp fra hjemmesykepleien eller er pårørende, er det greit å være klar over hva man kan forvente av hjelp. Det kan være fristende å spørre en hjemmesykepleier om å gjøre småting for en, men det er en del ting det faktisk er viktig at de ikke gjør.

Sortie har snakket med Ann-Kristin Fjørtoft om dette. Hun er stipendiat og høyskolelektor ved Vid Vitenskapelig Høgskole, og har blant annet skrevet boken «Hjemmesykepleie». Men hva er egentlig hjemmesykepleie?

– Hjemmesykepleien gir helsehjelp til hjemmeboende som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt trenger hjelp hjemme. Det er en tjeneste til alle aldergrupper som trenger behandling, pleie- og omsorg hjemme. Det er en behovsprøvd tjeneste, som betyr at kommunen gjør en faglig vurdering av den enkeltes helsebehov, forklarer Fjørtoft.

Ulikt behov for hjelp

Det er veldig ulikt hva den enkelte trenger for å mestre hverdagen hjemme. Det blir vurdert individuelt ut fra hver enkelt sin situasjon. Dette betyr at noen får hjelp flere ganger i døgnet, mens andre kanskje bare får et ukentlig tilsyn.

– Alle som søker om hjemmesykepleie har krav en individuell vurdering og skriftlig vedtak om hva de skal få hjelp til. Dette innebærer at de som arbeider i hjemmesykepleien arbeider etter vedtak om hva den enkelte skal få hjelp til, samtidig som det hele tiden må vurderes om behovene endrer seg, sier Fjørtoft.

Ofte endrer behovene seg og noen vil gradvis trenger mer og mer hjelp, mens andre kan få hjelp en kortere periode. Hjemmeboende som er i stand til å oppsøke legekontor, poliklinikk eller helsestasjon for å få utført aktuelle tjenester, vil ikke få tildelt hjemmesykepleie.

Dette kan du forvente

Når du får tjenester av hjemmesykepleien, kan du forvente å få informasjon om hva slags hjelp du skal få, få hjelp av fagpersoner med tilstrekkelig kompetanse og at du blir møtt med respekt og omsorg.

Av konkret bistand er dette hva hjemmesykepleien kan hjelpe deg med:

  • Bistand til å ivareta personlig hygiene, som vask og påkledning
  • Hjelp og oppfølging av medisiner
  • Sårstell
  • Tilsyn og observasjoner
  • Veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
  • Samtaler og støtte

Dette kan du ikke forvente

Siden hjemmesykepleien skal ivareta sykepleie, er det en del ting du ikke kan forvente av dem. Eksempler på dette er:

  • Handle mat
  • Lage mat fra bunnen
  • Klesvask og oppvask
  • Snømåking, raking og plenklipp

Når det gjelder hjemmetjenestene, er det viktig å skille mellom «hjemmesykepleie» og «praktisk bistand», altså «hjemmehjelp». Her er det mange som går i surr. Sistnevnte innebærer hjelp med husarbeid og lignende. De som bidrar med hjemmehjelp arbeider også etter hva som er bestemt i vedtaket du har fått. Hvis du har fått innvilget hjelp med praktiske ting hjemme, får du brev som forteller tidspunkt og hva du skal få hjelp til. Det skjer kun unntaksvis at du kan få hjelp til ekstraoppgaver utover det du er tildelt.

– Hjemmesykepleien har ofte veldig begrenset tid og må derfor holde seg til det avtalte. Men noen ganger er det rom for noe ekstra, men dette er ikke noe man kan forvente eller kreve. Min erfaring er at de som jobber i hjemmesykepleien ser det litt an og av og til er det mulig å yte noe ekstra ved behov, forteller Fjørtoft.

Utfordringer

Hjemmesykepleien foregår døgnet rundt og det er derfor mange ansatte. De som mottar hjemmesykepleie kan oppleve det som utfordrende at det kommer mange ulike ansatte for å hjelpe dem.

For de som jobber i hjemmesykepleien, kan tidspress oppleves som en utfordring. Fjørtoft forteller at man i mange tilfeller gjerne skulle hatt mer tid med den enkelte. Mange har et sosialt behov i tillegg til det helsemessige.

– Det er mange pasienter og behov, og det er ikke alltid at tiden oppleves tilstrekkelig. Pasientene i hjemmesykepleien er blitt stadig flere og de er også sykere, og dette stiller store krav til kompetansen til de ansatte, sier Fjørtoft.

Pårørendes rolle

Pårørende er en viktig samarbeidspart for hjemmesykepleien, og det er viktig å få til en god dialog og samarbeid. Her vil informasjon være viktig begge veier.

– Det er viktig å understreke at det er pasienten som oppgir pårørende og at hjemmesykepleien kun kan formidle videre det pasienten ønsker. Men pårørende har også behov for å få støtte, sier Fjørtoft.

Givende arbeid

Hjemmesykepleien er en mangfoldig og variert arbeidsplass som stiller krav til faglig kompetanse og evnen til å finne gode løsninger sammen med pasienter, pårørende og tverrfaglig.

- Som hjemmesykepleier møter du mange forskjellige mennesker i ulike livssituasjoner, hvor du kan være med å bidra til at de skal ha en best mulig hverdag hjemme. Dette er givende ved å arbeide i hjemmesykepleien, avslutter Fjørtoft.

Addresse
Bærumsveien 205-207, 1357 Bekkestua
Telefon
934 80 888
E-post
post@sortie.io