Gjør det enklere for dine nærmeste

Du kan sørge for at livet blir litt enklere for de rundt deg om du blir alvorlig syk eller går bort. Ikke minst kan du sikre at dine ønsker blir ivaretatt. Men hvordan gjør du det? 

Det ligger mye omsorg i å forberede juridiske, økonomiske og praktiske forhold i tilfelle noe skulle skje deg. Gjennom det kan du bidra til at du selv får det best mulig, men også at familierelasjonene blir gode etter at du har gått bort. Men hva er viktigst? Forberedelsene spenner over flere fagområder, og vi tar for oss de viktigste her.

Du kan lage din egen Sortie-profil om du vil lagre og dele informasjonen med de som står deg nær. Nederst i artikkelen finner du også maler for fremtidsfullmakt, testament og gravferdsrett som kan være til hjelp.

Helsen din

Livsforlengende behandling

For å sikre at du får den behandlingen du ønsker, bør du på forhånd fortelle om du ønsker livsforlengende behandling om noe alvorlig skulle skje deg. Hensikten er å klargjøre at du ikke ønsker å holdes unødig i live om du skulle bli uhelbredelig syk eller det skulle skje en ulykke som gjør at du ikke vil kunne få noen bevisst livsopplevelse igjen. Det vil være viktig for dine nærmeste at du har gitt uttrykk for dette. Da slipper de å bli stilt overfor vanskelige valg i fremtiden. 

Noen gjør dette ved legge det inn i kjernejournalen sin. Andre lager et skriftlig Livstestament eller har det fortalt det muntlig til sine nærmeste. Du kan lese mer om hvordan du går frem i egen artikkel.

Organdonasjon

Heldigvis gir stadig flere uttrykk for at de vil være organdonorer. Hvis du vil være organdonor, må du sørge for at dine nærmeste vet at du ønsker dette. Strengt tatt er dette det eneste som skal til for at du kan bli donor. Men mange pårørende er i tvil, og erfaringer viser at det da kan være vanskelig å si ja om de i fremtiden får spørsmål om dette. Og de fleste kan bli organdonorer, uansett alder. Mange er nok uvitende om at det ikke er noen øvre aldersgrense for å bli organdonor. Eldste organdonor var over 89 år! Les mer om hvordan du går frem for å bli organdonor i egen artikkel.

Legemedonasjon er noe annet enn organdonasjon. Ved legemedonasjon gir man hele kroppen sin til forskning. Dersom du ønsker dette, kan du bli med i testator-ordningen ved å fylle ut et skjema hos Universitetet i Oslo. Legemet blir da brukt til medisinsk forskning og formålet er å sikre utvikling og opprettholdelse av kunnskap og ferdigheter hos helsepersonell.  

Det juridiske

Fremtidsfullmakt

Det å skrive en fremtidsfullmakt er noe av det viktigste du gjør for å ha det bra i alderdommen. Fullmakten sikrer at dine ønsker og behov blir ivaretatt dersom det skjer noe som gjør at du ikke lenger er i stand til å ivareta interessene dine selv. Den sørger også for at dine nærmeste slipper offentlig innblanding i form av vergemål. Fremtidsfullmakten må skrives mens du er ved "dine fulle fem" og du gir gjennom fullmakten en eller flere personer du har tillit til, ansvaret for å ivareta alle dine interesser, enten det er økonomi, omsorg, helse eller andre ting av betydning for livet ditt. Når du lager en fremtidsfullmakt, bør de viktigste personene i livet ditt vite at du har laget en slik.

Med Sorties eksempel på fremtidsfullmakt (nederst i artikkelen), kan du lage et utkast selv. Få deretter hjelp av en jurist eller advokat til å sluttføre det. Sørg for at fullmektigen din oppbevarer det eller lag to originaler.

Testament

Mange skriver ikke testament og i mange tilfeller er det heller ikke nødvendig. Da fordeles verdiene etter deg i henhold til arveloven. Om du vil påvirke fordelingen av verdiene mer detaljert, ikke har livsarvinger eller ønsker å tilgodese formål eller personer som ellers ikke ville arvet noe, er det viktig at du skriver testament. Uansett hva du velger, er det viktig at dine nærmeste vet om du har skrevet testament eller ikke. Dette er selvsagt for å sikre at din siste vilje blir ivaretatt. 

Når du skal skrive et juridisk korrekt testament, kan du begynne med å lage et utkast selv (se eksempel nederst). Deretter kan du få hjelp av en jurist eller advokat til å sluttføre det. Sørg for sikker oppbevaring privat eller hos Tingretten.

Det økonomiske

Tilgang til kontoer

Sørg for at det blir enkelt for dine pårørende å få oversikt over økonomien din og tilgang til kontoene dine. Du kan gi andre tilgang til kontoene dine i nettbanken, det er absolutt det enkleste. Alternativt kan du skrive en fullmakt. Denne har samme formkrav som et testament (se eksempel lenger ned). Det er også mulig å møte opp i banken, men da må du ha med to vitner som kan bekrefte at du er «ved dine fulle fem».

Sikre dere tilgang på penger

Ved å ta opp et seniorlån, alternativt et rammelån, kan du sikre god økonomi både for deg selv og for en eventuell etterlatt i fremtiden. Om du har mye formue bundet i boligen, kan rammelånet gi en romsligere og mer fleksibel økonomi.

Dersom du har gjeld, kan du gjennom en dødsfallforsikring sørge for at de gjenlevende ikke får en uhåndterlig økonomisk situasjon når du går bort. Dette må gjøres før du er fylt 70 år. 

Det praktiske

Rydd hjemme og fjern hemmelighetene. Gi bort mens du lever og kvitt deg med ting du ikke trenger. Det gir deg et mer funksjonelt hjem og gjør det enklere for de som er igjen. Samtidig bidrar det til at du kan opprettholde et visst privatliv også etter din død.

Mange eldre har lapper på møbler og gjenstander som forteller hvem som skal ha de ulike tingene i fremtiden. Andre forteller det muntlig. Dermed kan det dannes grunnlag for konflikter og ulik oppfatning om hva som var giverens siste ønsker. Så hvis du har tenkt at spesielle personer skal ha spesielle ting, er det bra å gi tydelig uttrykk for det, og gjerne skriftlig.

Din digitale arv

En stadig viktigere del av arven etter oss, vil være den digitale arven. For å sikre denne, bør du sørge for at dine nærmeste kjenner til dine digitale lagringsenheter og innhold på nett. 

La en av dine nærmeste få vite hvordan de kan få tilgang til ditt elektronisk utstyr og kontoer. Lag gjerne en liste over alle dine sosiale medier og andre kontoer. 

Sørg for at digitale lagringsenheter, som harddisker og minnepinner, med bilder og dokumenter er forsvarlig oppbevart og blir funnet.

Dine siste ønsker

Mindreårige barn

Dersom du har mindreårige barn, kan det føles godt å ha sagt noe om hvordan du ønsker at disse skal ivaretas om du skulle bli borte. Mange barn har flere nære slektninger og faddere, andre har få. Uansett kan det hende du har gjort deg tanker om hvem som vil være best skikket til å ta hånd om barna dine om du og den andre forelderen ikke er der lenger. Dette er noe dere som foreldre bør snakke sammen om slik at dere kan gi uttrykk for en felles oppfatning.

Gravferden

Det er de etterlattes ansvar å sørge for og bestemme alt rundt gravferden. Likevel er det en stor hjelp om den som går bort selv har fortalt noe om hva han eller hun ønsker. Da slipper de sørgende å ta så mange valg i den sårbare, første fasen etter dødsfallet. 

Det viktigste er å gi uttrykk for om man vil kremeres eller ikke, og hvor man vil ha den siste hvile. Noen vil også gi uttrykk for ønsker knyttet til seremonien, enten det gjelder sted, sanger eller andre forhold. Husk at hvis du vil spres for vinden, må du søke Fylkesmannen om dette på forhånd.

Skriv ned de viktigste elementene i livshistorien din og det du vil andre skal huske om deg.

Om du ønsker at spesielle personer skal sørge for gravferden din, kan du skrive en erklæring om det. Et eksempel på en slik erklæring finner du nedenfor. Oppbevar gjerne denne sammen med et eventuelt testament.

DOCXSorties eksempel på fremtidsfullmakt.docx19,7 KB

DOCXSorties eksempel på testament.docx17,5 KB

DOCXSorties eksempel på erklæring om gravferd.docx15,3 KB

Omsorg for deg selv og andre

Det ligger mye omsorg i å la ønskene sine bli kjent i god tid. Det kan spare både deg og de du er glad i for store vanskeligheter i fremtiden. Det kan til og med redde liv! 

Mange synes det er lettere å ta for seg disse temaene mens de er friske og raske. Derfor er det god grunn til å ta samtalen og sørge for nødvendige dokumenter nå, enten du er langt unna den siste reisen, eller du føler at den er nært forestående.

Addresse
Bærumsveien 205-207, 1357 Bekkestua
Telefon
934 80 888
E-post
post@sortie.io