Tips til pårørende til eldre

Generasjonene har en felles interesse i at livet blir best mulig tilrettelagt for de eldre. Noen er helt fint i stand til å ivareta dette selv, mens andre har behov for hjelp og omsorg. Hva er det viktigste du som pårørende kan gjøre? 

Rådene vi tar for oss her spenner fra jus og økonomi til helse og kosthold. Det er mange brikker som må være på plass for at livet skal fungere godt for hele storfamilien. Alle påvirkes av andre familiemedlemmers velvære, og derfor må vi vise omsorg for hverandre.

Når man blir eldre trenger man ofte litt, eller mye, mer hjelp enn tidligere. Er man pårørende kan man oppleve det som enda en plikt i en travel hverdag. Derfor er det om å gjøre å fokusere på det viktigste for at de eldre skal ha det best mulig. Behovene er individuelle, men det er noen tips som gjelder for de fleste.

Jus og økonomi

  • Ta initiativ til at fremtidsfullmakt og testament blir skrevet. Alle eldre bør utforme en fremtidsfullmakt. Når denne er i orden kan man ivareta omsorgen på en god måte, og sørge for at penger, eiendeler og eiendom disponeres best mulig. Et korrekt testament legger til rette for gode familierelasjoner også etter at noen har gått bort.
  • Sørg for at dere snakker om det økonomiske ved alvorlig sykdom. Det er en fordel om noen kan betale regninger og skjøtte økonomien om noen er midlertidig eller permanent ute av stand til å ivareta dette selv. Avtal hvordan dette skal gjøres.

Omsorg og sikkerhet

  • La én i familien ta hovedansvaret for koordinering av helse- og omsorgstjenester. Som pårørende blir man ofte involvert i hjemmesykepleie, sykehusopphold og fastlege. Det blir fort misforståelser om flere personer i familien involverer seg i dialogen.
  • Oppmuntre til å flytte i tide. Mange venter for lenge med å flytte til en bolig som passer for skrantende helse. Ta initiativ til å snakke om dette og hjelp til med å finne gode alternativer.
  • Forebygg uhell i hjemmet. Uhell kan for mange bli starten på slutten. Forebygg fall, brann og innbrudd. Nyttige hjelpemidler er: Ekstra håndtak og gelender, stabile gulvtepper, brannteppe, brannvakt på komfyren, alarm, kikkehull og sikring på utgangsdøren. Søk om trygghetsalarm hos kommunen.
  • Hjelp til med opprydning. Hjemmet blir enklere å leve i med færre ting. Rydd, gi bort og kast unødvendige ting. Se gjerne gjennom bilder og få vite hvem som er på de gamle familiebildene.

Helse og kosthold

  • Bidra til at kostholdet blir næringsrikt og variert. Ferdigmat fungerer godt innimellom, men mange eldre får ikke i seg riktig og nok næring gjennom dette. Pass på at kostholdet inneholder variasjoner av fisk, kjøtt, korn, nøtter, bønner, linser, meieriprodukter, frukt og grønnsaker. Mange eldre drikker for lite vann og kan gjerne ta noen ekstra vitaminer og mineraler. 
  • Oppmuntre til trening og bevegelse. Litt trening og frisk luft er mye bedre enn ingenting. Det farligste er å bli sittende stille. Hjelp til slik at det blir litt mosjon eller frisk luft når du kommer på besøk.

Var det overkommelig ...?

Det er mange plikter og oppgaver for de yngre generasjonene. Uansett hvor du snur deg, er det noen som trenger noe av deg.  Kjenner du deg igjen? Hvis du da skal ta mye ansvar for eldre slektninger, kan det fort føles krevende å strekke til på alle fronter. Derfor håper vi du ikke synes rådene i denne artikkelen var uoverkommelige. Uansett må du bare velge deg ut det du synes det er aller viktigst å bidra med. Ingen av oss er overmennesker, så vi må bare gjøre så godt vi kan. 

Lykke til!

Addresse
Bærumsveien 205-207, 1357 Bekkestua
Telefon
934 80 888
E-post
post@sortie.io