Slik formidler du ønsker om livsforlengende behandling

Hvordan ønsker du å behandles medisinsk om det skulle skje noe alvorlig med deg og det ikke er håp om at du skal få noen bevisst livsopplevelse igjen? Dette kan gjøres på flere måter og det er viktig at du formidler dette til familie og helsesektor.

Det kan oppstå vanskelige valg for de nærmeste om vi ikke selv har fortalt om vi vil ha livsforlengende behandling eller ikke om det skulle skje noe alvorlig og uhelbredelig med oss. Derfor er det bra for alle, både deg selv og familien, om du har gitt uttrykk for dette på forhånd. 

Det er viktig å snakke med sine nærmeste om det, men du kan også legge det inn i kjernejournalen din, eller skrive et juridisk bindende dokument, et såkalt livstestament.

Slik kan du formidle dine ønsker

  • Fortell dine nærmeste. Vi begynner med det enkleste, at du forteller dine nærmeste hva du ønsker. Når du har gjort det, kan de med større trygghet ta riktige valg om noe skulle skje deg i fremtiden. Snakk gjerne sammen i familien på samme måte som mange snakker om organdonasjon. Du kan også legge det inn i Sortie-profilen din.
  • Registrer i kjernejournalen. Om helsesektoren kjenner dine ønsker, vil de raskt være i stand til å behandle deg slik du ønsker om noe alvorlig skulle skje. Du kan registrere dette i kjernejournalen din under «Kritisk informasjon». Men du kan ikke gjøre det på egen hånd. Du må snakke med legen din og be vedkommende legge det inn i din journal. Årsaken er at man vil sikre at pasienten har en god forståelse for hva det betyr gjennom å ha snakket med en lege. Det er legen som registrerer det i din journal. Vær oppmerksom på at du må fornye dette årlig.
  • Livstestament. Hos Foreningen Retten til en verdig død kan du skrive et livstestament. Dette er: "En erklæring som en person kan undertegne for å klargjøre at han eller hun ikke ønsker livsforlengende behandling dersom man skulle få en uhelbredelig sykdom eller utsettes for en ulykke hvor en ikke lenger vil kunne få noen bevisst livsopplevelse, eller hvis et fortsatt liv vil være forbundet med store og varige smerter eller sterk og vedvarende svekkelse og hjelpeløshet." Foreningen kan også gi råd og veiledning om hvordan du går frem.

Ingen behandling er også behandling

Vi som lever i dag, har tilgang til en rekke medisinske muligheter. Det gjør at man i mange tilfeller kan forlenge livet ganske mye. Men det er ikke alltid riktig å gjøre dette selv om det er medisinsk mulig. Da er det opp til en selv eller ens nærmeste å be om at den livsforlengende behandlingen ikke gjennomføres. Årsaken kan være at livet går mot en naturlig ende, eller at et videre liv innebærer store smerter. Det å la være å gi livsforlengende behandling, kan være det beste medisinske valget for noen pasienter.

Addresse
Bærumsveien 205-207, 1357 Bekkestua
Telefon
934 80 888
E-post
post@sortie.io