Slik avslutter du det digitale livet

Det digitale livet fortsetter etter døden om ingen sørger for å avslutte det. Men hvordan avslutter du det digitale dødsboet?

Det holder ikke lenger å rydde opp i eiendeler, eiendommer og penger etter avdøde personer. Den digitale hverdagen har medført en helt ny form for dødsbo, nemlig det digitale. Dette må også ryddes opp i og avsluttes, og for mange er det langt mer uvant å forholde seg til. 

Opprydning i et digitalt dødsbo kan kreve ganske mye arbeid for de som er igjen. Antallet apper, sosiale medier, elektroniske kontoer og lagringsenheter vi bruker, kan være enormt og antallet øker. De eldste aldersgruppene er foreløpig ikke like hyppige brukere av digitale medier som de yngre, men det, kan selv etter dagens gamle, bli mye å rydde opp i.

Det finnes ikke ett nettsted hvor du kan få avsluttet alle profiler samtidig. Dermed må du inn på hver enkelt nettside og få avdødes profil slettet eller omgjort til minneside. Dette er den eneste generelle beskrivelsen vi kan gi, fordi alle nettsider, tjenester og apper har ulike fremgangsmåter. Men vi har noen tips til deg.

Slik gjør du

  • Finn ut hvilke sosiale medier den som har gått bort brukte. De vanligste er: Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube, LinkedIn, Google, Twitter og Pinterest. I tillegg kommer digitale postkasser, som Digipost.
  • Gå til hver av disse nettsidene og se etter en link til "Kontakt" eller "Hjelp". Om du ikke finner det eller ikke kan få hjelp der, kan du ofte finne en generell e-postadresse i nettsidens bruksvilkår eller personvernpolicy som du kan sende en melding til.
  • I mange sosiale medier trenger man ikke å dokumentere sin relasjon til den som er død, men noen nettsteder kan kreve dokumentasjon som dødsattest, dødsannonse eller skifteattest, og gyldig legitimasjon fra deg.
  • Nettstedet Slettmeg er en gratis råd- og veiledningstjeneste for personer som føler deg krenket på nett, men de har også gode veiledninger rundt hvordan du kan slette profiler etter avdøde.

Lykke til!

Addresse
Bærumsveien 205-207, 1357 Bekkestua
Telefon
934 80 888
E-post
post@sortie.io