Hvorfor du ikke bør fortelle om gravferdsønsker i testamentet

Mange velger å fortelle om ønskene sine rundt gravferden i testamentet, men det er gode grunner til at du ikke bør gjøre det. 

Mange advokater mener at et testament ikke skal åpnes før etter at testator er gravlagt. Årsaken er at innholdet i testamentet kan skape vanskelige følelser hos de etterlatte, og at man bør få avvikle minnestund og gravferd uten at den preges av dette.

Det finnes eksempler på at pårørende ikke har kommet i gravferden fordi de har fått mindre arv enn de hadde forventet eller håpet. Andre igjen, har fått mer enn andre arvinger og opplever at dette er en emosjonell utfordring. Dermed kan det som skulle være en stund for å minnes og sørge, i stedet bli en arena for konflikter og skuffelser som har med penger og jordisk gods å gjøre. Men det kan altså unngås.

Slik gjør du

Du kan legge til rette for at de etterlatte får bruke den første tiden etter din bortgang på andre ting enn vanskelige følelser rundt din siste vilje. Her er noen forslag:

  • Snakk med familien om ønskene dine.
  • Sørg for at alle involverte får den samme informasjonen.
  • For å unngå tvil eller uenighet bør du fortell hva du ønsker skriftlig. Gjør det i et eget dokument eller i din egen Sortie-profil. Den kan du dele med de du ønsker. Da sikrer du at alle har den samme informasjonen. 

Foruten ønsker rundt kremasjon, seremoni og sted for den siste hvile, er det viktige følelsesmessige grunner til å snakke med sine nærmeste om døden. Trenger du litt hjelp til å starte en samtale? Da kan du få noen tips her. 

Om du gir uttrykk for ønskene dine rundt gravferden på andre måter enn i testamentet, kan fordelingen av jordisk gods få vente til etter at man har tatt det siste farvel. Da kan de som er igjen føle sorg, savn og vemod i stedet for skuffelse, misunnelse eller konflikt under din gravferd.

Addresse
Bærumsveien 205-207, 1357 Bekkestua
Telefon
934 80 888
E-post
post@sortie.io